Disclaimer en aansprakelijkheid

Buitenspeeldag Gortstraat: speciaal voor kinderen uit de Gortstraat.

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.spelenindegortstraat.nl.

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. www.spelenindegortstraat.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De foto’s en video’s op deze pagina zijn met de grootste zorg gepubliceerd. Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van een bepaalde foto of video dan kunt u contact met ons opnemen. Vergeet dan niet om duidelijk aan te geven om welke foto of video het gaat.

Deelname aan de buitenspeeldag is altijd voor eigen risico. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren). Dat betekent dat verwondingen door valpartijen enz. of schade die door uw kind wordt toegebracht aan eigendommen van anderen, altijd verhaald moeten worden op uw eigen Zorg- of WA-verzekering. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan hier notie van te hebben genomen.