Hoe het is begonnen….

In 2010 werd de 10 e! Straatspeeldag gehouden.

Lees hieronder het verhaal over het ontstaan van de Straatspeeldag in onze straat, geschreven door de toenmalige commissieleden.

De allereerste Straatspeeldag in de Gortstraat is gehouden in 2001, op initiatief van een bewoner die ook zitting had in de commissie “Veiligheid Gortstraat/Rozenstraat”.

Ontstaan van de commissie

Deze commissie was  (in 2000) ontstaan uit onvrede over de onveiligheid, onoverzichtelijkheid (vooral voor kinderen) en de parkeerproblematiek. Dit commissielid had ergens gelezen dat de straatspeeldag (bedacht door Veilig Verkeer Nederland) een landelijk, jaarlijks terugkerend evenement was, waarbij je je straat op een bepaalde dag voor alle verkeer kon laten afsluiten zodat de kinderen veilig op straat konden spelen.

Ondertussen had bovengenoemde “club” een enquete verspreid in een groot gedeelte van de Gortstraat en een kleiner gedeelte van de aangrenzende Rozenstraat, had men regelmatig contact met de gemeente en was er een inspraakavond gepland in buurthuis “’t Turfke” (helaas heeft dit er niet voor kunnen zorgen dat het parkeerprobleem is verminderd).

Deze commissie werd op den duur  minder actief en is later door andere enthousiaste mensen weer nieuw leven ingeblazen: de Buurtcommissie.
Alle actie(s) die door deze personen zijn ondernomen hebben er uiteindelijk toch toe geleid dat de situatie regelmatig opnieuw bekeken is/wordt en dat er hier en daar aanpassingen  zijn gedaan (opknappen speeltuintje Rozenstraat o.a.) én dat we behoren tot een 30 km. zone!

Door de Straatspeeldag te gaan organiseren, hebben we onze “Papsteeg” nog eens extra op de (gemeentelijke) kaart gezet en kunnen onze kids in ieder geval één middag in het jaar de hele straat gebruiken als speelterrein, zonder op het verkeer te hoeven letten.

Opening en thema’s  Straatspeeldagen

De allereerste opening werd daarom ook bewust gedaan met medewerking van meneer de Graaf, destijds wethouder van o.a. Verkeer. Hem werd een groot stuk papier overhandigd waarop in verf veel handjes stonden afgedrukt van kinderen die hun “handtekening” hadden gezet voor een veiligere straat! Daarna knipte hij het lint door dat over de weg gespannen was.

Hiermee gaf hij het startsein om alle jongens en meisjes met hun versierde fietsen, zonder belemmering van ander verkeer het wegdek in beslag te laten nemen!!

Ook later zouden verschillende gemeentelijke vertegenwoordigers openingen verrichten op heel verschillende manieren:

Henk Roor (evenementen en cultuur) liet in 2002 ballonnen op, meneer Roodbeen (opvolger van meneer de Graaf) opende met een aantal wijkagenten in 2005 het thema Verkeer en politie, een jaar later moest mevrouw Faanholt (ambtenaar in de sector Sport) flink aan de bak bij de opening  van “Gortstraat in beweging” en in 2008 moest meneer Sanders (o.a. Verkeer) een sprintje trekken met  ondergetekende onder een camouflagenet door in een “Groene (gezonde) Gortstraat”.

In andere jaren heeft de organisatie zelf de openingen verzorgd. Zo hadden we in 2003 een zeer imposante circusdirecteur (Gerard Noordermeer) die het feest opende samen met de winnares van dat jaar voor de wedstrijd die we vanaf toen elk jaar hebben ingevoerd. Voor 2003 was dat: verzin een andere naam voor onze straat tijdens de Straatspeeldag.

Zij won met “de Spelerij”. We hebben daarmee zelfs de Gelderlander gehaald!!

Het jaar daarop hebben een boer en boerin geopend, onder toezicht van levende have (geleend van Stichting Buitenzorg).  In 2007 werd er een brandje geblust, waarmee o.a. de functie van water werd benadrukt tijdens het waterthema. Dit was (ook dankzij het geweldig mooie weer)  één van de leukste Straatspeeldagen uit onze geschiedenis! We hadden een flinke waterplas waarop gevaren kon worden door de kleintjes en een joekel van een zeephelling die aan èèn stuk door gebruikt werd door oudere kinderen……

Als laatste opening hadden we dan vorig jaar de dierenambulance met een paar gigantisch grote poezen, die het startsein gaven voor een evenzo gigantische “Beestenbende”.

We hebben altijd nog geluk gehad wat de weersomstandigheden betreft. Op de regen die we in 2002 hebben gehad, waren we goed voorbereid. Een gedeelte van de middag brachten we door in het toen nog bestaande pand op nr. 54 ( later verbouwd tot appartementen).

Waar het de invulling van het feest aangaat hebben we, steeds afhankelijk van het thema, wisselende attracties, activiteiten en bezienswaardigheden gehad.

Sponsors en vrijwilligers

Verschillende stichtingen, verenigingen en particulieren,( niet te vergeten de leden van de commissie zelf) hebben steeds weer gezorgd voor een geweldig leuke, maar vaak ook leerzame en creatieve opvulling van de dag.

Een vast onderdeel is het springkussen dat per jaar van vorm verandert, maar ook de knutselactiviteit. Kinderen gingen altijd naar huis met een zelfbeschilderd t-shirt, knikkerzak enz. of een zelfgetimmerd bootje, beestje, nestkastje ( of zelfs een hele hut, omdat men daar een hele middag aan getimmerd had!!) er werd geplakt, geknipt, gekleurd en bloemen geschikt…..

Soms werden de deelnemertjes ook flink lichamelijk in beweging gezet, wat uiteraard sowieso  de opzet van dit evenement is!!!!!

Buiten de standaard loopklossen, springtouwen, de eenwieler-fiets en per jaar wisselende attracties (zoals  de stormbaan,  bungeerun, zeephelling, bootjes, rodeo-paard) en andere speciaal bedachte en uitgevoerde elementen door o.a. Gert Pol (sterkste kind van de Gortstraat, waarbij blokken hout naar boven gehesen moesten worden), hebben we ook weleens een softbalvereniging op bezoek gehad.

De “Blue Socks” waren in vol ornaat aanwezig en lieten kinderen proeven aan de hun zo geliefde sport. Dit was in 2006, het jaar waarin mevrouw Faanholt zich net als iedereen verplicht bij de opening op muziek  in het zweet werkte, onder leiding van een medewerker van het Fitness-instituut!

Tussendoor was er altijd drinken en eten. Dit kon gehaald  worden bij de koffietafel van de familie van Baaren, werd uitgedeeld gedurende de middag (ijsjes van de snackbar) en kon worden afgehaald bij de speciale kraam aan het einde van de middag. Hier werden ook de tassen met voor iedereen een kadootje uitgedeeld. Standaard bevatte die tas een krentenbol en een appel van de bakker en groenteboer in de buurt. De laatste jaren waren deze tasjes (evenals de middagen zelf), rijkelijk gevuld met nog meer lekkers, leuke hebbedingetjes, informatie en andere elementen, bij elkaar bedacht, gepraat, gemaild en gebeld door een ongelooflijk enthousiaste Herbert Form.

Herbert gaat terecht een stapje terug doen,  maar blijft wel meedenken op afstand.

Ook de familie van Baaren is inmiddels verhuisd. Zij waren één van onze grootste sponsors op verschillende terreinen. We hebben dus een andere formule moeten bedenken voor o.a. het eten en drinken. Die  is er sinds vorig jaar in de vorm van een “bak- en braadtent”, een geweldig goed alternatief en groot succes!!

Dit jaar wordt het het tiende jaar dat we de Straatspeeldag organiseren. De organisatie is al weer in volle gang……

Het gaat te ver om alle namen te noemen van personen die tot nu hebben meegewerkt op wat voor manier dan ook aan dit evenement. Bovendien zouden we elk jaar weer niet zo’n Straatspeeldag kunnen neerzetten, als we niet konden terugvallen op vaste en per jaar wisselende sponsors uit vooral de directe omgeving (per jaar 30 tot 60 sponsors en medewerkers!!) en 20 tot 25 extra vrijwilligers!

Het allerbelangrijkste voor onze straat is dat  kinderen zich zo veilig mogelijk kunnen bewegen.

Uiteindelijk draait het erom dat zij (vanaf een bepaalde leeftijd) al of niet onder begeleiding in hun eigen omgeving op de stoep ongehinderd kunnen steppen, driewieleren en verstoppertje kunnen spelen. Dat is goed voor hun motoriek!

Niet alleen op school, maar ook in de (directe) omgeving, dus op straat leggen kinderen contacten met andere kinderen. Dat is goed voor hun sociale welzijn!

Wij gaan weer door met het organiseren van een nieuw feestje in de Gortstraat!

Corrie van der Woerd namens de hele commissie;

Carla Barmentlo, Ciska Guldemond, Mariska Kwetters, Marjan van Manen, Melanie Pol,

Linda van de Weerd  en penningmeester Ard Mulder.